Garantibestemmelser

Har du styr på, hvad din garanti- og reklamationsret omfatter ved køb af Böckmann-trailer? Læs mere her

Garanti- og reklamationsbestemmer for Böckmann-trailere
Böckmann yder ½ års garanti og 2 års reklamationsret på nye trailere. På hestetrailere ydes 5 års garanti på bunden i henhold til nedenstående;
På brugte nysynede trailere ydes 6 måneders garanti. På ikke-nysynede trailere ydes der ingen garanti. Ovennævnte garanti er kun gældende for Böckmann-trailere. Eventuelle garantier på reparationer kan kun udføres hos Böckmann i Skanderborg eller efter skriftlig accept af Böckmann Danmark med henvisning til til anden reparatør.
Garantibestemmelser er udelukkende gældende såfremt de i Böckmanns servicebog anførte eftersyn foretages mindst en gang om året på et Böckmann-autoriseret værksted.

Ved serviceeftersyn stempler værkstedet i din servicebog – dette er bevis for at traileren er efterset i henhold til Böckmanns servicekrav.

Garanti- og reklamationsretten omfatter:
Udskiftning, eller efter Böckmanns valg, reparation af konstruktions eller materialefejl. Det er en forudsætning at fejlene er opstået under normal og forskriftsmæssig anvendelse af traileren.
Reklamationer udført i reklamationsperioden forlænger ikke denne.
Eventuelle reparationer skal foregå på vort værksted, eller et af os anvist andet værksted.
Det er en forudsætning, at serviceeftersyn har været overholdt og kan dokumenteres i servicebog.

Reklamationsretten omfatter ikke:

Fejl som opstår i forbindelse med ikke-forskriftsmæssig brug af traileren.
Udgifter i forbindelse med løbende service og vedligeholdelse eller udgifter som kan henføres til normal slidtage eller som et resultat af, at traileren ikke har været benyttet i længere perioder. Garantien omfatter ikke sliddele.
Fejl som opstår i forbindelse med brug af uoriginale reservedele eller reparationer udført på et ikke-godkendt værksted.
På en trailer kan der ved døre og rampe i ekstreme tilfælde trænge vand ind. Dette kan ikke undgåes, og betragtes ikke som en berettiget reklamation.
Udgifter til leje af erstatningstrailer

Galvanisering og blanke dele:
Ny galvaniserede dele er i starten meget glatte og sølvblanke. Efter kort tid bliver delene matte og får en mere ru overflade. Dette er helt normalt og skyldes, at de galvaniserede dele iltes. Processen sikrer, at galvaniseringen yder optimal beskyttelse mod korrosion. Denne forandring, kaldet hvidrust – som kun er en kosmetisk forandring, vil derfor ikke blive anerkendt som grundlag for en berettiget reklamation.
Galvaniserede dele tåler ikke syre og visse kemikalier. Foretag derfor altid omhyggelig afskylning med rent vand efter kørsel på saltede veje, eller efter transport af f. eks. gødning, mørtel eller beton. Det blanke metal på støddæmpere til bagrampen skal holdes fri for snavs, salt etc. Samme er gældende for lås og håndtag. Hvis dette ikke overholdes er der ingen garanti på disse dele!

Böckmanns udvidede garanti 5 års garanti på bundpladen:
For denne garanti er der følgende forudsætninger:
Overfladen må ikke brydes. Hvis der f. eks. monteres reservehjulsholder skal denne monteres af en Böckmann-forhandler eller et autoriseret værksted, og hullerne skal forsegles inden udstyret monteres.
Hestetraileren skal rengøres jævnligt.
Der må ikke gennem længere tid ligge gødning i traileren.
Der må ikke stå vand i bunden af traileren.
Vær opmærksom på transport af heste med mordaks (brodning) - bliver der som følge deraf huller i gummimåtten, eller af anden årsag, skal dette omgående repareres. En sådan skade omfattes ikke af garantien.
For at opretholde garantien skal ovenfor anførte serviceeftersyn overholdes.
Reklamationer skal snarest efter konstatering af en eventuel fejl rettes til den forhandler hvor du har købet din trailer.

Skal ske på mail til den respektive forhandler.Generalimportør: Bøckmann Danmark A/S
Christiansmindevej 26, 8660 Skanderborg
Telefon: 87 93 37 00 Mail: